MENU

company

บริการของเรา

บริการของเรา

  • รับซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง
  • ขายและให้บริการเช่าชุดยูกาตะ
  • บริการจับคู่ธุรกิจ Business Matching
Company Overview
ชื่อบริษัท MAXGUY (THAILAND) CO., LTD.
October 2015
เงินทุน 2,000,000 THB
Url http://maxguytokyo.com/
E-mail info@maxguytokyo.com
Headquarters ( Japan )
ชื่อบริษัท Maxguy Co., Ltd.
วันที่ก่อตั้ง July 1968
เงินทุน 50,000,000 YEN
Url https://www.maxguy.co.jp/