MENU

information

Hermes H Watch Diamonds MOP

ชื่อแบรนด์เนม HERMES

ชื่อรุ่น H Watch Diamonds MOP HH1.235.216

ประเภท นาฬิกา

สภาพสินค้า A

เกี่ยวกับสินค้า

สินค้าที่ได้รับซื้อในครั้งนี้ คือ นาฬิกา Hermes H เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุปัน

หน้าปัดเป็นเปลือกหอยสีขาวกรอบเพชร สายทำมาจากหนังจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าสูง มาพร้อมใบเสร็จจากช็อป Hermes ที่ Central Embassy สภาพของสินค้าจะอยู่ในลำดับมีรอยตรงกรอบเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับการประเมินราคาสูง

ทางร้าน MaXGUY TOKYO กำลังรับซื้อนาฬิกา Hermes โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่น Cape CodMedorKelly จะได้รับการประเมินราคาสูง ท่านใดสนใจที่จะขายสินค้าแบรนด์เนม กรุณาติดต่อเรา ทางร้านยินดีจะประเมินราคาสินค้าให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางร้านหวังว่าจะมีโอกาสได้บริการลูกค้าทุกท่าน

เกี่ยวกับการรับซื้อ

ร้าน MaXGUY TOKYO มีสองช่องทางในการประเมินราคาสินค้า สามารถเข้ารับการประเมินราคาได้ที่ร้าน หรือ ผ่านทางไลน์ของร้าน แอดมาที่ @maxguytokyo

เอกสารที่ต้องใช้ในการประเมินราคา

บัตรประชาชน

กรณีที่ซื้อในประเทศไทย จะต้องใช้ใบเสร็จจากช็อป

กรณีที่ซื้อจากต่างประเทศ จะต้องใช้ใบเสร็จและใบเสร็จชำระอากรที่ได้จากกรมศุลกากร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ