MENU

Purchasing Brandname

MaXGUY TOKYO มีการจัดรูปแบบดีไซน์ร้าน สลับสับเปลี่ยนกันไปตามแต่ละฤดู พร้อมกับแสดงสินค้าแนะนำในแต่ละช่วง เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน สินค้าภายในร้านทุกชิ้น สามารถลองสัมผัสและถ่ายภาพได้ทั้งหมด หากสนใจสินค้าชิ้นไหน สามารถสอบถามกับพนักงานของเราได้โดยตรง