MENU

Business matching

About Business Matching

ทามาอิ โทชิฮิโระ

ประธานกรรมการ

ประวัติ

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานมากถึง 32 ปี ของธนาคาร SMBC Banking Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ติดอันดับ TOP 3 ของ ประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในด้านการโปรโมทธุรกิจ ด้านการจัดการช่วยเหลือ โครงสร้างบริษัทที่ประสบปัญหาธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านการจัดหางาน อีก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการหาเครือข่ายสำหรับ Business to Business และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท Maxguy มาเป็นเวลา 5 ปี และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CFO ของบริษัท Maxguy Japan และเป็นประธานกรรมการของบริษัท Maxguy Thailand

Consulting Fee

  • ค่าบริการ
  • 2%~10% ของยอด trading ที่มาจากการจับคู่ธุรกิจ
Past Results

Case 01

จับคู่ธุรกิจให้กับบริษัทพลาสติกในไทยที่ต้องการซื้อพลาสติกจากบริษัทญี่ปุ่น โดยแนะนำบริษัทให้ตรงตามคำขอที่ลูกค้าต้องการ

Case 02

แนะนำบริษัทก่อสร้างที่เชื่อถือได้ในญี่ปุ่นให้กับบริษัทไทยที่ต้องการสร้างสาขาออฟฟิศที่ญี่ปุ่น


Case 03

บริษัทรับตัดพลาสติกจากไต้หวัน ซึ่งต้องการหาทางขยายธุรกิจตัดพลาสติก ต่อมาเราได้แนะนำบริษัทรับตัดพลาสติกนี้ให้กับบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านการตัดพลาสติกของญี่ปุ่น

Case 04

โรงพยาบาลในประเทศไทยต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและต้องการเป็นหุ้นส่วนกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งสถานที่สำหรับเน้นให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับเนื้องอก เราได้จับคู่โรงพยาบาลชั้นนำของไทยและญี่ปุ่นเพื่อเริ่มต้นและพัฒนาความชำนาญด้านเนื้องอกวิทยาของตนเอง


Case 05

บริษัทเหมืองแร่ของไทยหาทางขายสินแร่ที่ขุดขึ้นมาให้กับบริษัทเหมืองแร่ของญี่ปุ่น เราได้จับคู่บริษัทของไทยให้เหมาะสมที่สุดกับบริษัทเหมืองแร่ของญี่ปุ่นตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ

การให้สัญญาสำหรับการจับคู่ธุรกิจกับลูกค้าของเรา

ビジネスマッチングにつきましてご依頼企業への約束

เริ่มต้น เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการ ขายให้กับบริษัทญี่ปุ่นหรือซื้อจากบริษัทญี่ปุ่น หรือความต้องการอื่น นอกเหนือจากนี้ หลังจากนี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษใดเกิดขึ้น ภายใน 2 เดือน เราจะเจรจาต่อรองกับบริษัทในฐานะตัวแทนของ บริษัทลูกค้า

最初に日本の企業に売りたいのか買いたいのかの貴方の目的を確認します。貴方が探している
日本の企業を、特別の事情が無い限り2か月以内に見つけ出します。見つけ出した企業には
ご依頼企業の代理人として交渉をします。

กระบวนการในการจับคู่ธุรกิจ

ビジネスマッチングの手順

1.เราจะเริ่มต้นเจรจาโดยละเอียดเกี่ยวกับความต้องการในการจับคู่ทางธุรกิจกับคณะผู้บริหารระดับ สูงของบริษัทลูกค้า ซึ่งในกรณีนี้เราจะเจรจา ต่อรองในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทลูกค้ากับ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำการติดต่อด้วย ในที่นี้ปัจจัย สำคัญสำหรับเราคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ เข้มแข็งให้ได้กับผู้บริหารอาวุโสของบริษัทลูกค้า


ในการประชุมเราจะอธิบายอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจ (FOB หรือ CIF) ของบริษัทลูกค้าและเงื่อนไขการชำระเงิน


ด้วยความเอาใจใส่ต่อสินค้าและบริการเราจะยืน ยันได้อย่างแน่นอนถึงความได้เปรียบในการ แข่งขันของคุณในตลาด

ご依頼企業のトップとビジネスマッチングのニーズについて詳しく打ち合わせをさせて頂きます。コンタクトする日本企業にご依頼企業の代理人として交渉する際には、ご依頼企業のトップに会っていることは重要な要素になります。

面談時には、 ご依頼企業の取引条件(FOB or CIF)と支払い 条件を確認します。
売りたい物については、市場対比優位性を確認します。

2.

2.

กรุณาตอบคำถามจากบริษัทญี่ปุ่นอย่างทันที ทันใด การให้คำตอบที่ช้ามากกว่า 1 สัปดาห์จะมี ผลให้ความเชื่อถือจากทางญี่ปุ่นลดน้อยลง (โดยปราศจากเหตุผลถึงความล่าช้า)

日本の企業より質問がありましたら、速やかに回答できるようにしてください。遅くなる場合には、いつまでに回答が出来るかと遅くなる理由をください。回答が1週間過ぎても出来ない商談では、日本の企業から信頼頂けません。

เรากำลังมองหาบริษัทหุ้นส่วนสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจ

ビジネスマッチングのパートナー企業を募集しております

ข้อกำหนดของบริษัทหุ้นส่วน

  • 1. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
  • 2. ได้รับข้อมูลของบริษัทจากผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทลูกค้า
  • 3. มีตัวอย่างสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจที่ซึ่งคุณต้องการจะขาย และคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วกับโรงงานของบริษัทลูกค้า
  • 4. เงื่อนไขการดำเนินการทางธุรกิจ (FOB หรือ CIF) และ เงื่อนไขการชำระเงินที่ได้รับการยืนยันแล้ว

パートナー企業の条件

  • 1. 英語若しくは日本語で会話が可能なこと
  • 2. 依頼企業のトップから得た情報であること
  • 3. 売りたいビジネスマッチングではサンプルがあること、あなた自身が依頼企業の工場を確認していること
  • 4. 取引条件(FOB or CIF)と支払い条件が確認できていること
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม